pici-info
Background and Art project
pici-network
Discussion and community forum
pici-development
Programming and debugging the pici-server
Open source software

فیلتر شده اید؟

اطلاعات لازم برای دسترسی به picidae را از طریق این آدرس می توانید دریافت کنید: contactatpicidae.net ( کلید PGP. )
picidae راه طولانی ای را از صرف یک پایگاه وب طی کرده. آدرس www.picidae.net و یا سرور نمایشی pici.picidae.net ممکن است فیلتر شوند. ولی این تازه شروع کار بود. picidae یک پروژه اجتماعی است. هر کس می تواند خود را به عضویت آن در آورد.شبکه نامنظم

هر کس می تواند یک سرور و پراکسی picidae را برای خود نصب کند. به این شکل شبکه ای خودکار و غیر قابل کنترل ساخته می شود. این اجتماع به سرعت رشد کرد. از آنجایی که ما خود درون آن هستیم تصوری در مورد سرعت رشد آن نداریم. بسیاری pici-server را بر روی سرور های خود نصب کرده اند و گروه های خاص یا عموم از آنها استفاده می کنند. حتی سرور هایی برای دیوار آتش های خاص نصب شده و بکار می رود. برای اینکه سرور شما فیلتر مشود باید به یاد داشته باشید که از کلمه picidae در توصیف و تیتر صفحات استفاده نکنید. شبکه هرچه قابلیت تغییر بیشتری داشته باشد ردیابی و شناسایی آن دشوارتر خواهد بود.

picidae چگونه گسترش می یابد؟

در بسیاری از راهنما ها به picidae اشاره شده. برای مثال کتاب راهنمای برای مخالفان مجازی و بلاگر ها که توسط گزارشگران بدون مرز منتشر شده و در بسیاری کشور ها به شکل جزوه یا بر روی دیسک دست به دست می گردد. بسیاری در ترجمه این صفحات به زبان های دیگر به ما کمک کرده اند. صدها توصیف، بلاگ، ای-میل و حتی نامه های پستی به دست ما رسیده. بسیاری میزبانی کپی های این پایگاه را به عهده گرفته اند و یا بر روی فایل های صوتی به اطلاع رسانی در مورد آن پرداخته اند. گسترش یک ایده حد و مرزی نمی شناسد.
از همه کسانی که در این اجتماع مشارکت کرده اند صمیمانه تشکر می کنیم.