pici-info
Background and Art project
pici-network
Discussion and community forum
pici-development
Programming and debugging the pici-server
Open source software

picidae چگونه کار می کند

Website blocked by Firewall

دیوار آتش به علت وجود کلمه ای خاص در محتوی یا دامنه یک سایت دسترسی به آن را محدود می کند.

call a pici-server

اگر به یک pici-server مراجعه کنید فرمی را مشاهده خواهید کرد که باید آدرس مقصد را در آن وارد کنید. pici-server تصویری از آن وبسایت تهیه کردن و برای شما ارسال می کند. برای اینکه گردش در اینترنت امکان پذیر شود pici-server محتوای صفحه را پالایش می کند و با استفاده از نقشه تصاویر لینک های موجود در صفحه را به محل مناسب آن در تصویر ایجاد شده اضافه می کند. و یک کلیک بر روی لینک هایی که حالا بر روی عکس مشاهده می کنید شما را به مقصد “درست” هدایت خواهد کرد.

pici-server delivers a picture of the website

در لایه ای بالاتر جای مقادیر فرم ها نیز در جاهای خود بر روی تصویر قرار می گیرند و شما می توانید فرم های حاوی اطلاعات ساده را ارسال کنید و با استفاده از موتور های جستجو به جستجو بپردازید. این نکته مهمی است چون سایت موتور جستجویی مثل گوگل از داخل چین در دسترس است ولی نتایج جستجو سانسور می شود. همان جستجو از کشوری دیگر نتایج متفاوتی خواهد داشت.

pici-Net

محتوای صفحه، تیتر صفحه، نام عکس یا لینک ها با استفاده از picidae قابل جستجو و ردیابی نیستند. برای اینکه نام دامین در درخواست ارسال شده نیز معنی دار نباشند، درخواست ارسال شده با استفاده از javascript در مبدا رمزنگاری می شود.

pici-Server startscreen

<< فیلتر شده اید؟