pici-info
Background and Art project
pici-network
Discussion and community forum
pici-development
Programming and debugging the pici-server
Open source software

pici-server ها را از کجا بیابیم

picidae یک سیستم متمرکز نیست و از طریق یک پایگاه داده مرکزی قابل پیگیری نیست.
هر کدام از نقاط دسترسی به شکلی جداگانه و بدون نام و مشخصات راه اندازی شده تا از فیلتر شدن آنها جلوگیری شود.به همین دلیل لیستی از سرور های فعال نمی توان تهیه کرد. گرچه ما بسیار خوشحال می شویم اگر از درباره سرور های شما که pici-server بر روی آنها فعال است و اینکه کجای دنیا هستند بشنویم.

contactatpicidae.net
(PGP کلید ).

اگر شما یک pici-proxy راه اندازی کرده اید و نیاز به آدرس یک pici-server دارید میتوانید از طریق ارسال ای-میل به این آدرس درخواست کنید:

contactatpicidae.net
(PGP کلید ).
ما آدرس pici-server را برایتان ارسال می کنیم.

pici-server را آزمایش کنید.

pici-Server startscreen
<< فیلتر شده اید؟<< Leave a comment